Hem > Däckpriser > Däckinformation
Vinterdäckslagen

Följande regler gäller vintertid för släpvagn som dras av personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt på högst 3,5 ton;

Dubbdäck får användas den 1 oktober till den 15 april och under annan tid om det är vinterväglag.
Minst 3 mm mönsterdjup gäller på däck (vinter- och sommardäck) som används vid vinterväglag under perioden 1 december–31 mars. Kravet gäller däck till personbilar, lätta lastbilar och bussar med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagnar som dras av sådana fordon. Regeln om 3 mm gäller alltså även de fordon som undantas av kravet på vinterdäck vid vinterväglag, t ex fordon äldre än 30 år.

Följande regler gäller vintertid för släpvagn som dras av personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt på högst 3,5 ton;

• Släp måste ha vinterdäck under perioden 1 december-31 mars, när vinterväglag råder.
• Om dragbilen är utrustad med dubbdäck  måste släpvagnen också ha dubbdäck, när vinterväglag råder. (Odubbade vinterdäck och sommardäck är tillåtna på släpet om vinterväglag inte råder.)
• Om dragbilen är utrustad med odubbade vinterdäck kan släpet ha dubbade eller odubbade vinterdäck (även sommardäck om vinterväglag inte råder).


Vinterdäck ska vara "särskilt framtaget för vinterkörning

Vinterdäck definieras enligt Vägverket som ”däck särskilt framtaget för vinterkörning och som är märkt M+S, M.S., M&S, M-S, MS eller ’Mud and Snow’”. S.k. året-runt-däck utgör en kompromiss mellan förhållanden sommar- och vintertid och betraktas av Vägverket inte som ”särskilt framtagna för vinterkörning” och är därför inte tillåtna när krav på vinterdäck gäller.


 

ShopFactory (TM). Click Here.